High-end audio

Unison Research Reference

Unison Research Reference

Da bi svojim cijevnim pojačalima iz Reference serije omogućili maksimalno kvalitetan rad, u Unison Researchu su izradili Reference Pre cijevno pretpojačalo. Na početku je odlučeno da će dizajn biti...

Crystal Cable kabeli

Crystal Cable kabeli

Pet serija Nizozemska tvrtka Crystal Cable je specijalizirana za proizvodnju vrhunskih audio i video kabela, a u svojem katalogu ima pet serija kabela. Piccolo Diamond Piccolo Diamond je serija...