Transparent Cable

Transparent Cable Serije 200, 100 i Basic

Transparent Cable Serije 200, 100 i Basic

Uvodni taktovi – High Performance Korištenje Transparentovih kabela iz High Performance Serija transformirat će svaki audio sistem, a vaša omiljena glazba i filmovi postat će još upečatljiviji i zabavniji. SERIJA 200 Najjeftinija serija, ali sa svim osobinama...