Schroers & Schroers suprotstavlja se stalnom dolasku i odlasku konkurencije s programom audio i TV namještaja, koji se jasno izdvaja od onoga što je danas uobičajeno. Naš bi namještaj trebao činiti više od uobičajenog minimuma “forme i funkcije” – namijenjeni su da prate svoje korisnike dulje vrijeme. Trebaju biti vidljivo i taktilno lijepi.