VTL pretpojačala

lis 3, 2014 | High-end audio, VTL

Izuzetni cijevni uređaji dostupni audiofilima

VTL (Vacuum Tube Logic) američka tvrtka iz Kalifornije, među audiofilima poznata je kao jedan vodećih proizvođača cijevnih pojačala i pretpojačala. Širok proizvodni program sardži uglavnom pretpojačala i pojačala za vrhunski ustrojene stereo sustave, ali i one za sustave kućnoga kina koji su u Americi vrlo popularni. Svi VTL-ovi uređaji u cijelosti počivaju na cijevnoj tehnologiji, jer u VTL-u vjeruju da cijevni uređaji jednostavno bolje reproduciraju zvuk od tranzistorskih i hibridnih.

TL-2.5

TL-2.5 je cijevno pasivno pretojačalo koje izravno povezuje izvor zvuka s pojačalom snage. Izrazito je uporabno komforno i omogućava korisniku odličan nadzor audio i videoizvora u audiosustavu. Ima 6 ulaznih priključaka, dva para izlaznih priključaka, mogućnost priključivanja procesora (u sustavima kućnog kina) kao i mogućnost ugradnje fono stupnja. Daljinski upravljač dio je opreme pretpojačala.

Vrlo bitno za ovo izrazito dobro izrađeno pretpojačalo je da je cjenovno prilično dostupno širem krugu korisnika.

U pretpojačalu su dvije 12AU7 i dvije 12AT7 cijevi, odnos signal/šum je 110 dB, a odvajanje kanala 75 dB.

Dimenzije pretpojačala su 483 x 381 x 102 mm, a masa 10 kg.

TL-5.5

Od početka proizvodnje, 1997. godine, pa do danas, TL-5.5 pretpojačalo ostalo je prepoznatljivo po izvrsnom odnosu cijene i kvalitete. Tijekom vremena osobine pretpojačala su poboljšavane, a cijena se nije bitno mijenjala. Danas TL-5.5 baštini mnoge tehnološke inovacije primijenjene u tvrtkinom najboljem pretpojačalu, modelu TL-7.5, i predstavlja suvremeno, vrhunski opremljeno i uporabno komforno pretpojačalo, jedno o cjenovno najprihvatljiviji u svojoj kvalitativnoj kategoriji.

Temeljne osobine pretpojačala su iste kao u izvornika, a novine su preuzete iz TL-6.5 i TL-7.5 Reference pretpojačala. To se prije svega odnosi na jednostavnu topologiju sklopovlja, nisku negativnu povratnu vezu i viskostrujni/niskimpedancijski izlazni stupanj i na mikroprocesorima temeljen dizajn.

Dijelovi su vrhunske kvalitete, ustroj balansiran, a precizno reguliran, oklopljen napajački sklop osigurava puni, ali neutralan zvuk visoke razlučivosti, transparencije, brzine i dinamike.

U TL-5.5 pretpojačalo moguće je ugraditi i visokokvaliteni fono stupanj.
U pretpojačalu su dvije 12AU7 i četiri 12AT7 cijevi (u linijskom stupnju), frekvencijski mu je odziv od 1 Hz – 200 kHz, a odvajanje kanala 100 dB.

Dimenzije pretpojačala su 444 x 444 x 121 mm, a masa 13,6 kg.

TL-6.5 Series II Signature

Više od sedam godina trajala je prva inačica ovog pretpojačala. Danas je u programu značajno unaprijeđena druga genaracija tog modela. Provjerene kvalitete prethodnog modela – čvrsto kućište, potpuno balansirani dizajn, hibridni ustroj (cijevi za regulaciju naponske linearnosti i FET-ovi za veću struju), visokorazlučiva kontrola glasnoće s kontrolom prepobude i regulirani napajački sklop – su zadržane, a unaprijeđeno je korisničko sučelje, daljinsko upravljanje sada je moguće za sve funkcije, dok potpuno bidirekcionalno RS-232 upravljačko sučelje povećava kompatibilnost sa suvremenim sustavima kućnoga kina.

TL-6.5 II pretpojačalo sadrži mnoga tehnološka rješanja primijenjena u tvrtkinom vrhunskom pretpojačalu TL-7.5 III. To se odnosi na unaprijeđeni napajački sklop. Novorazvijeni FET-ovi u sklopu visoke struje rade vrlo slično cijevima, za razliku od MOSFET-ova koji zvuče tvrđe i manje muzikalno. Pretpojačalo ima nula negativnu povratnu vezu, a svi dijelovi kroz koje putje signal audiofilske su kvalitete.

U pretpojačalu su dvije 1212AU7 cijevi, frekvencijski mu je odziv od 1 Hz – 200 kHz, a odvajanje kanala 100 dB.

Dimenzije pretpojačala su 445 x 445 x 153 mm, a masa 21,8 kg.

TL-7.5 III Reference

Više od osam godina nakon pojave TL-7.5 Reference pojačala, VTL je predstavio Series III inačicu. Po ustaljenom tvrtkinom običaju, nove inačice uređaja ne sadrže tek kozmetičke preinake već radikalno nova rješenja. Odvojeni napajački sklop je značajno unaprijeđen. Sada je njegov utjecaj, na signal smanjivanjem visokonaponskog pojačanja, sveden na minimum. Naponska regulacija sada dramatično potiskuje šum i naponska kolebanja.

U kompletno redizajniranom sklopu visokonaponskog pojačanja koristi se najnovija FET tehnologija razvijena s ekološkim nakanama, za solarne ploče i električne automobile. To su, naime, FET-ovi koji moraju biti stalno uključeni, za razliku od MOSFET-ova koji zahtijevaju bias, pa zato na svoj način rade slično cijevima u izlaznom audiostupnju. Radi se o jednostavnim sklopovima koji stalno provode struju, što rezultira cijevnim tipom zvuka. Sklop visokonaponskog pojačanja dodatno je linearno optimiziran izostankom negativne povratne sprege.

Novina su i probrani kondenzatori audiofilske kvalitete kao i potpuno dvosmjerno RS-232 upravljačko sučelje, što ovo pretpojačalo čini kompatibilnim vrhunskim sustavima kućnoga kina.

Sva ova poboljšanja u seriji III kao posljedicu imaju višu razinu koherencije, integracije i transparencije, dramatično poboljšanje reprodukcije srednjeg bas i srednjotonskog spekta te još naglašeniji cijevni zvuk.

U pretpojačalu su dvije 12AU7 cijevi, frekvencijski je odziv 1 Hz do 100 kHz, a odvajanje kanala 100 dB.

Dimenzije pretpojačala su 445 x 445 x 102 (kontrolni i napajački sklop), 445 x 445 x 153 mm (audio sklop), a masa kompletnog pretpojačala 31,7 kg.