Cambridge Audio CX

CX serija Cambridge Audija ili hi-fi za digitalno doba

29. siječnja 2015. | Audio/video sistemi, Cambridge Audio

CX seriju je Cambridge Audio koncipirao vrlo ambiciozno, kao hi-end komponente koji će revolucionirati zabavu u digitalno doba, a što je rezultat njihove tradicije u hi-fi izvrsnosti i vrhunca nakon više od 40 godina digitalnog iskustva.

Što je novo? Još preciznije i detaljnije audio performanse, brojne mogućnosti umrežavanja, već poznata solidna pragmatična estetika, znatno unaprijeđena solidnost izrade ne samo u dizajnu šasija/kućišta uređaja radi niskih rezonancija i, ne manje bitno, elegantno korisničko sučelje kod striminga te puni zaslon u boji. Razvoj CXserije jerezultatviše od dvijegodineprojektiranju- otprilike nešto više od 17.000 sati ukupnog razvoja. Taj je razvoj bio izravna posljedica analize tržišta, detaljno istraživanje proizvoda i razmatranja povratnih informacija od distributera i trgovaca.
U novoj CX seriji su slijedeći uređaji:

  • CXN UPSAMPLING NETWORK PLAYER
  • CXC CD TRANSPORT
  • CXA60 STEREO AMPLIFIER
  • CXA80 STEREO AMPLIFIER
  • CXR120 AV RECEIVER
  • CXR200 AV RECEIVER

U samom dizajnu su učinjene ne male promijene u dosadanjim očekivanim funkcijama uređaja.

CXA80

CXN

CXR200

Primjerice: u integrirana pojačala su ugrađeni visoko učinkoviti i prestižni digitalno analogni konvertori, integrirana su pored mrežnih playera postali konekcijsko središte za sve uređaje suvremenog korisnika te je time povećana mogućnost kombinacija potencijalnim kupcima. U grubo se mogu istaći pored povećanja mogućnosti umrežavanja još i dramatična povećanja uzorkovanja uz još višu spremnost na bežično komuniciranje.

Također, za nove zadaće je: podignuta razina kvalitete šasija i maksimalno poradilo na stereo separaciji (diskretna pojačala). Na način i duljina vođenja signala su posebno obratili pažnju: analogni su minimizirani a, primjerice u CD transportu, postoji samo vođenje digitalnog signala do mjesta konekcije. Svi uređaji ove serije su bili podvrgnuti do sada najopsežnijem i detaljnom programu beta testiranja sa više od 30 sudionika i više od tisuću sati slušanja i funkcionalnog ispitivanja.

Uspostavljeni su novi i poboljšani postupci kontrole kvalitete kako bi se još više usavršila i onako dosegnuta visoka razina pouzdanosti te dobilo povjerenje potrošača za svaki uređaj Cambridge Audia iz CX Serije.

CAMBRIDGE AUDIO ČLANCI: